Меню

Пылесос samsung sc5483 ремонтЗамена мешка для сбора пыли, Чистка выходного фильтра

ЗАМенА МеШКА дЛя сбоРА пыЛи

опЦия
• Для тканевого мешка

После использования, если мешок полностью заполнен, вычистите
мешок для сбора пыли и используйте его дальше.

Вы можете приобрести мешки для сбора пыли в магазине, где
приобрели пылесос. По своему усмотрению вы можете использовать
бумажные мешки (бумажный мешок:VP-54)

чистКА ВыходноГо фиЛЬтРА

Не выбрасывайте фильтр.

2011.3.15 4:12:43 PM

Использование и уход за насадками и фильтром

использование и уход за насадками и фильтром

чистКА ВыпУсКноГо фиЛЬтРА

Запасные фильтры можно приобрести у
местного дистрибьютора Samsung.

Нажмите на фиксирующую

рамку в задней части

корпуса, чтобы извлечь ее.

допоЛнитеЛЬно – фиЛЬтР
сВеРхтонКой очистКи

Извлеките и замените загрязненный
выпускной фильтр.

2011.3.15 4:12:43 PM

Пылесосы Samsung

2011.3.15 4:12:43 PM

Устранение неисправностей

не запускается двигатель.

• Проверьте состояние кабеля, вилки и

• Дайте устройству охладиться.

постепенно снижается
мощность всасывания.

• Проверьте, нет ли засорений, и устраните их.

Кабель сматывается не
полностью.

• Вытяните 2-3 м кабеля и нажмите кнопку

пылесос не собирает грязь.

• Проверьте состояние шланга и при

необходимости замените его.

слабая или снижающаяся
мощность всасывания.

• Проверьте состояние фильтров и при

необходимости очистите их, следуя

соответствующим инструкциям и рисункам.

Если фильтры совсем вышли из строя,

замените их новыми.

• Проверьте состояние фильтров и при

необходимости очистите их, следуя

соответствующим инструкциям и рисункам.

имеют место статические
электрические разряды.

• Снизьте мощность всасывания.

2011.3.15 4:12:43 PM

2011.3.15 4:12:43 PM

Пилосос, Посібник користувача, Imagine the possibilities

Дякуємо за вибір продукції Samsung.
Щоб отримати більш повний набір
послуг,зареєструйте ваш продукт на сайті

Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте інструкції.

Призначено лише для використання у приміщенні.

2011.3.15 4:12:44 PM

Відомості з техніки безпеки

Відомості з техніки безпеки

Відомості з техніки безпеки

ВідоМості З техніКи беЗпеКи

• Перш ніж користуватися пристроєм, прочитайте уважно цей посібник

і збережіть його для довідки.

• Оскільки наведені далі вказівки з експлуатації стосуються різних

моделей, характеристики саме вашого пилососа можуть дещо
відрізнятися від наведених у посібнику.

ВиКоРистАні сиМВоЛи УВАГи/попеРедження

Свідчить про те, що існує небезпека летального випадку чи
важкої травми.

Свідчить про те, що існує ризик травмування людей чи
пошкодження майна.

інШі ВиКоРистАні сиМВоЛи

Позначає дії, які НЕ треба робити.

Позначає дії, які потрібно виконувати.

Позначає необхідність вийняти штепсель із розетки.

Цей пилосос призначено лише для побутового використання.
Не використовуйте цей пилосос для прибирання будівельних відходів чи
сміття. Не використовуйте цей пилосос, якщо вийнято будь-який фільтр,
оскільки це може призвести до пошкодження внутрішніх деталей виробу
і втрати прав за гарантією.

2011.3.15 4:12:44 PM

Відомості з техніки безпеки, Важливі заходи безпеки

Відомості з техніки безпеки _03

Відомості з техніки безпеки

ВАжЛиВі ЗАходи беЗпеКи

1. Уважно прочитайте всі інструкції. Перед ти як увімкнути виріб, перевірте,

чи напруга в мережі відповідає тій, що зазначена на табличці з технічними
даними, яка знаходиться на нижній частині пилососа.

2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте пилосос, якщо килим чи підлога мокрі.

Не використовуйте пилосос для всмоктування води.

3. Не використовуйте пилосос, якщо в ньому не встановлений пилозбірник.

Щоб забезпечити максимальну ефективність роботи пилососа, видаляйте
пил із пилозбірника, не дочікуючись його заповнення.

4. Перед тим як під’єднати штепсель до розетки, встановіть положення

Читайте также:  Ремонтируем ремень безопасности хонда цивик

«зупинки» (або «мінімально»).

5. Не використовуйте пилосос для підбирання сірників, попелу або недопалків.

Зберігайте пилосос подалі від печей та інших пристроїв, які генерують
тепло. Пластмасові частини виробу можуть деформуватись або втратити
колір через дію тепла.

6. Не підбирайте важкі гострі предмети, оскільки можна пошкодити елементи

пилососа. Не ставайте на шланг. Не ставте на шланг важкі предмети.
Не блокуйте всмоктуючі або випускні отвори.

7. Перш ніж від’єднати пилосос від розетки, вимкніть його за допомогою

перемикача на корпусі. Перед тим як заміняти мішок для пилу або
контейнер для пилу, вийміть штепсель із розетки. Щоб уникнути
пошкоджень, від’єднуючи шнур від розетки, тримайте безпосередньо за
штепсель і не тягніть за шнур.

8. Цей виріб не призначений для використання особами (включаючи дітей)

з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями
або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони
перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не
навчені безпечно користуватися виробом.

9. Слід наглядати за малими дітьми, щоб вони не гралися з виробом.
10. Перед чищенням або обслуговуванням виробу виймайте штепсель із розетки.
11. Використовувати подовжувач не рекомендовано.
12. Якщо пилосос не працює належним чином, вимкніть живлення і зверніться

до уповноваженого центру обслуговування.

13. Якщо шнур живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має

замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований
спеціаліст.

14. Не пересувайте пилосос, тримаючи за шланг.

Для цього використовуйте ручку на пилососі.

15. Від’єднуйте пилосос від розетки, якщо не користуєтеся ним. Перш ніж

від’єднати пилосос від розетки, вимкніть його за допомогою перемикача
живлення.

Источник

Пылесос Самсунг и ремонт своими руками в домашних условиях

Создание уюта в доме значительно облегчают различные электрические помощники.

К сожалению, их владельцы забывают, что они созданы для работы при определённых условиях эксплуатации и периодически нарушают запланированные режимы.

В результате бытовые электроприборы ломаются, выходят из строя.

На основе собственного опыта мы подготовили советы домашнему мастеру, как своими руками выполнить ремонт бытовой техники, разобрать и восстановить пылесос Самсунг после уборки строительной пыли с подробными картинками, схемами и видеороликом.

Чтобы правильно устранять любую неисправность требуется хорошо представлять те процессы, которые происходят при работе исправной бытовой техники.

Принцип работы пылесоса

Конструктивно его устройство можно представить двумя схемами:

Механика

В основу конструкции положена работа вентилятора или, другими словами, воздушного насоса.

Крыльчатка двигателя при вращении своими лопатками забирает воздух и сжимает его, выбрасывая наружу. Внутри корпуса на входе и выходе насоса подключены герметично разделенные прокладками друг от друга магистрали засасывания с низким давлением и напора с высоким.

Разряженный воздух через специальную насадку со шлангом втягивает в себя пыль и направляет ее в емкость пылесборника, где ее большая часть оседает, а мельчайшие частицы выдуваются наружу. Фильтры двигателя и пылесоса улавливают их, но не полностью.

Микрочастицы пыли простой бытовой пылесос пропускает через себя и возвращает назад в помещение. Они же способны проникать в электродвигатель. Чтобы снизить вредное их воздействие на подшипники применяют конструкции закрытого типа.

Бытовой пылесос создан для работы при обычной регулярной уборки помещений квартиры. С другими задачами он не справляется. Сбор строительного мусора и бетонной пыли — частая причина поломок подобной техники даже брендовых производителей. Для этих целей выпускается специальное оборудование.

Читайте также:  Куда сдавать товар при гарантийном ремонте

Электрика

Для приведения в работу крыльчатки вентилятора используется обычный коллекторный электродвигатель со щеточным механизмом переменного тока 220 вольт. У старых пылесосов он создавался на одну частоту вращения якоря.


В новых моделях повышенной мощности устанавливается тиристорный регулятор напряжения, позволяющий ограничивать всасывающее усилие на входе щетки для выполнения бережной уборки помещений квартиры. Его работой управляет электронная плата с микросхемой, встроенные в корпус.

Как отремонтировать пылесос Samsung

Такой вопрос возник после того, как им несколько раз убрали последствия штробления стен в квартире под кабельные трассы для прокладки электропроводки.


Строительная пыль попала в двигатель и появился неприятный запах гари. Потребовалась разборка, очистка и проверки.

 1. разбирать корпус;
 2. очищать все внутренности;
 3. собирать заново конструкцию.

Как разобрать корпус

Человеческая память склонна к забывчивости. Избавить от ошибок при сборке поможет цифровой фотоаппарат. Им можно делать снимки, раскрывающие последовательность разборки.

Первоначально необходимо отключить шнур питания от электрической сети, извлечь емкость пылесборника с фильтрами и очистить их от мусора.


Слой строительной пыли хорошо виден снизу корпуса крепления прямо под емкостью и на фильтрах.

Корпус состоит из разъемных деталей, соединенных:

 • винтовыми зажимами на основе саморезов;
 • пластмассовым замками на защелках.

Винтовое крепление

Шесть саморезов расположены:

 • два снизу передней части крышки крепления;

 • четыре с противоположной стороны попарно под ручкой и с торца.

Крепление на защелках

Верхняя крышка корпуса, закрывающая электронную плату управления двигателем, крепится на четырех:

 • пластиковых замках;
 • пазах с выступами.

Чтобы их вскрыть потребовалось воспользоваться старым диском от DVD проигрывателя и концом тонкой металлической линейки. Можно также для разборки работать пластиковой карточкой или другим подобным предметом.

Я вначале последовательно отводил линейкой защелки из замков, а потом с помощью диска не давал им вернуться в исходное положение. Так открыл все четыре соединения. Затем немного сдвинул крышку назад: освободил выступы из пазов.

Разбирать замки пылесоса Самсунг необходимо аккуратно, внимательно. Иначе можно повредить пластик и нарушить герметичность корпуса.

К сожалению, при первоначальной разборке поспешил, забыл сделать фотографии. Поэтому три верхние картинки показаны после того, как строительная пыль была отчищена. А следы загрязнений на всех деталях внутри корпуса можно рассмотреть на последующих изображениях.

Поскольку дальнейшая разборка для домашнего мастера интуитивно понятна и не должна представлять трудностей, то просто привожу фотографии с краткими пояснениями.

Крепление внутренних сборок

Электронная плата управления электродвигателя

На ней расположены:

 • кнопка управления;
 • разъемы проводов;
 • тиристорный регулятор оборотов двигателя;
 • микросхема;
 • резисторы;
 • конденсаторы и другие компоненты.

Крепление платы выполнено центральным саморезом.

Разъемы электрических проводов перед разборкой необходимо пометить, отключить, а плату снять.

Скопление пыли под ней на внутренних дорожках хорошо видно на очередном снимке.

Электродвигатель

Загрязнения кожуха двигателя показаны ниже.

Наслоение пыли под нижней крышкой.

Фотография более крупным планом.

Вид с другого ракурса.

После удаления пыли сухим методом с кожуха крепления двигателя выкручиваю все четыре винта крепления, расположенные по периметру.

Внутри кожуха находится двигатель во всей красе после нарушения правил его эксплуатации.

Особое беспокойство вызывает образовавшийся слой на коллекторе и обмотках.

Его опасность усугубляется тем, что под рабочей нагрузкой электродвигатель греется и спекает мельчайшие частицы в единую структуру, которая дополнительно нарушает токопроводящие свойства контактов коллекторных пластин. Преодоление возникающего сопротивления ведет к излишнему искрообразованию.

Читайте также:  Чем отличается содержание жилого помещения от ремонта жилого помещения
Поддон корпуса

Выходной фильтр

Барабан укладки кабеля

Очистка внутренностей пылесоса от строительной пыли

Выполнять уборку можно разными способами:

 • использовать другой исправный пылесос;
 • работать кисточкой с мягким ворсом;
 • удалять пыль обдувом воздуха из вентилятора;
 • смывать чистой водой из-под крана;
 • очищать спиртом или специальными жидкостями.

Занимаясь этими работами необходимо учитывать, что жидкости, даже вода, способны растворять различные соли и образовывать электролиты. Они могут повредить электронные компоненты, разъесть токопроводящие дорожки на плате. Поэтому все детали электрической схемы лучше очищать сухим способом, а при попадании влаги — быстро высушивать.

Удаление загрязнений водой

Пластмассовые детали проще всего смывать под краном, протирая поверхности кисточкой с мягкой щетиной.

Полученный результат достигается быстро, а капли воды не сложно высушить естественным способом.

Таким способом можно очистить барабан с кабелем питания.

А еще — все пластиковые детали кожуха электродвигателя после их разборки.

Сухая уборка

Кожух двигателя следует очищать от загрязнений так, чтобы вода не попала на электрическую схему.

Сухим способом убирают пыль со всех доступных частей корпуса и электронной платы. Желательно пропылесосить через доступные щели обмотки и коллекторные пластины электродвигателя или обдуть их напором воздуха.

Разборка электродвигателя

Это довольно сложный вопрос. От него вначале надо воздержаться по нескольким причинам:

 • коллекторный двигатель при работе развивает очень большие обороты и требует хорошей центровки собранного якоря. При плохой сборке возникают биения и вибрации, которые разбивают подшипники;
 • для разборки электродвигателя нужны навыки и специальная оснастка, исключающие случайное повреждение слоя изоляции обмоток и щеточно-коллекторного узла;
 • вероятность того, что двигатель остался целым после уборки строительной пыли высока, а неумелые действия начинающего мастера могут его повредить.


По этим причинам рекомендую вначале от разборки отказаться и просто проверить работу электродвигателя под напряжением. Если результат удовлетворит, то на этом этапе и стоит остановиться.

Проверка под нагрузкой

До подачи напряжения на коллекторный двигатель достаточно собрать упрощенную электрическую схему.

Здесь скрыта довольно высокая опасность: огромные обороты ротора, которые требуют надежной фиксации корпуса статора и прочного его удержания. Иначе возможны неприятности.

В специализированных мастерских существуют специальные стенды безопасной проверки электродвигателей.

Домашнему мастеру можно обойтись без них: потребуется собрать пылесос по технологии, обратной последовательности разборки. Надеемся, что вы воспользовались нашим советом делать фотографии цифровым фотоаппаратом. Они на этом этапе очень пригодятся.

Все винты закручивайте надежно, обращайте внимание на правильность подключения разъемов и фиксацию пластиковых замков. Фильтры и емкость пылесборника для испытаний можно не устанавливать: так будет лучше виден запуск электродвигателя.

Первое включение пылесоса после ремонта осуществляйте через розетку с налаженным автоматическим выключателем: он защитит от случайных ошибок, ведущих к возникновению коротких замыканий.

При подаче напряжения из двигателя вначале выдуется часть оставшейся в нем пыли. Это вполне нормально. При работе необходимо оценить:

 1. отсутствие появления посторонних запахов, особенно нагрев проводов и изоляции;
 2. качество работы щеточно-коллекторного узла по величине искрообразования.

Если они в норме, то принимайте поздравления с успешным ремонтом. В противном случае потребуется разборка электродвигателя и его ремонт. Этот вопрос объясняется в материалах очередной статьи по специализированной теме.

А сейчас рекомендуем посмотреть видеоролик владельца oleg pl “Пылесос Самсунг разборка и чистка”.

Напоминаем, что сейчас вам удобно задать вопросы и поделиться материалом с друзьями в соц сетях.

Источник

Пылесос самсунг sc5483 ремонтПылесосы samsung

Ремонт питающего провода

Вилку питающего провода пылесоса воткнули в розетку, но пылесос не включается. И даже не подает признаков жизни. Значит надо искать причину в подаче напряжения на пылесос.
Сначала надо убедиться в исправности самой розетки. Проверить наличие напряжения в розетке можно с помощью вольтметра. Это самый правильный метод. Если вольтметра под рукой не оказалось, можно воспользоваться другим, заведомо исправным электропотребителем. Это может быть настольная лампа или что то аналогичное. Если розетка исправна и напряжение в ней присутствует, приступаем к ремонту пылесоса. Пылесос надо отключить от розетки и осмотреть его питающий провод. Провод обычно переламывается в месте соединения с вилкой или самим пылесосом. Если визуально неисправность не нашли, то пылесос придется разбирать. Как разобрать пылесос видео можете посмотреть выше. Далее проверьте целостность жил питающего провода с помощью омметра. Если провод в обрыве, то его надо заменить на новый. Если провод целый, то омметром проверьте выключатель пылесоса и так до двигателя. В случае необходимости произведите их ремонт или замену.

Профилактика пылесоса

Правильное функционирование прибора на 80% зависит от правильной эксплуатации. Во избежание поломок и дорогостоящего ремонта в будущем, придерживайтесь простых правил использования пылесосов:

 • Регулярно проверяйте и заменяйте вышедшие из строя фильтры – они помогают двигателю устройства оставаться чистым;
 • Для уборки острых стеклянных и металлических предметов, крупных деталей и кусков тканей используйте другой способ, например швабру или веник;
 • Если в процессе эксплуатации возникает запах гари, дым, повышенная вибрация, прибор следует сразу же обесточить и провести осмотр и очистку внешних фильтров.
 • При наличии серьезных неполадок ремонт лучше доверить мастеру.

Удаление загрязнений

Выбор способа удаления загрязнений зависит от конкретной очищаемой детали или элемента пылесоса. Корпус – как снаружи, так и внутри, можно протирать влажной ветошью. Его части и всевозможные выемки удобно чистить мягкой щеткой или кисточкой. Пластиковый контейнер, шланг, трубу моют под проточной водой с использованием мыльного раствора. Мешок для сбора мусора допускается стирать вручную или в стиральной машине, также можно стирать и дополнительные войлочные фильтры.

Что касается особых фильтров тонкой очистки (HEPA-фильтры), то они существуют нескольких видов, каждый из которых предполагает разные способы очистки. Промывать под проточной водой можно только HEPA-фильтры с буквой W в маркировке изделия, об этом также должно быть упомянуто в инструкции к пылесосу. Моют такие фильтры только под холодной проточной водой без применения мыльных растворов и чистящих средств, бытовой химии. Потом дают ему высохнуть при комнатной температуре, ни в коем случае нельзя сушить фильтр на батарее, камине или возле газовой плиты.

Остальные виды HEPA-фильтров мыть нельзя – их чистят щеткой или продувают воздухом, в противном случае изделие полностью утрачивает свои способности, деформируется. Срок службы HEPA-фильтров – 1-2 года, в зависимости от частоты использования пылесоса. Одноразовые фильтры изготавливают из бумаги и стекловолокна. Они вообще не предусматривают никакой чистки, даже продувка воздухом нарушит структуру изделия. Поэтому когда одноразовый фильтр забивается, его просто меняют на новый.

Порядок разборки пылесоса

Для того чтобы разобрать пылесос, вам понадобятся следующие инструменты:

 • отвертка для малых шурупов;
 • отвертка для больших шурупов;
 • плоскогубцы;
 • смазочная жидкость (на тот случай, если вам нужно смазать двигатель).

Помните о мерах безопасности — обязательно отключите пылесос от электропитания, выдернув вилку шнура из розетки! После того как вы подготовили необходимые материалы и обесточили прибор, можете приступить непосредственно к разбору пылесоса. Итак:

Для начала снимите контейнер для сбора мусора.
Извлеките фильтр, также снимите задний фильтр.
Возьмите крестовую отвертку и выкрутите все болты, которые находятся под кассетным контейнером.
Начиная с передней части, аккуратно приподнимите корпус пылесоса и плавным движением вверх снимите его с общей конструкции.
Обратите внимание, нет ли на двигателе и внутренней части корпуса пыли. Если она есть, то рекомендуем ее удалить с помощью кисточки и сухой тряпки.. Далее перейдем к рассмотрению разбора двигателя пылесоса

Далее перейдем к рассмотрению разбора двигателя пылесоса.

Как разобрать двигатель

Прежде всего, вам понадобится выкрутить болты двигателя, которые расположены на верхней части.
Чтобы снять двигатель, нужно освободить его от проводов, которые закреплены по периметру. Аккуратно отсоедините разъемы и снимите двигатель с общей конструкции

Обратите внимание, что провода также отходят от катушки и соединены с помощью разъемов с проводами, закрепленными к двигателю. Перед тем как снимать двигатель, проследите, чтобы все разъемы были отсоединены, а провода не запутались в отдельных выпирающих частях двигателя.
Снова обратите внимание, нет ли пыли

Удалите ее при необходимости.
Теперь вам нужно отсоединить уплотнительное резиновое кольцо, которое закреплено с помощью болтов на нижней части двигателя.
Чтобы разобрать корпус двигателя, воспользуйтесь отверткой с плоским шлицем.
Обратите внимание, что корпус двигателя разделен на две половины.
Аккуратно вставьте отвертку в просвет и, пройдясь по периметру, поддевайте верхнюю половину. Теперь вы сможете извлечь непосредственно сам двигатель, который закреплен в небольшом пластмассовом контейнере.
Чтобы разобрать двигатель, нужно опять же воспользоваться отверткой с плоским шлицем. Положите его на плоскую поверхность крышкой вниз и обратите внимание на завальцовки.
Найдите просвет и вставьте отвертку, аккуратно поддев основную часть двигателя.
Сняв крышку, вам остается лишь отсоединить турбину, воспользовавшись торцевой головкой.
После этого открутите два винта и винты на щетках, которые расположены на торцах.
Наконец, снимите якорь из двигателя.

Разбор пылесоса закончен.

Если вы не знаете, как использовать свой пылесос, прочтите статью Как пользоваться пылесосом.

Профилактика поломок пылесоса

Для увеличения срока эксплуатации техники следует осуществлять правильный уход за ней. Регулярная профилактика неисправностей обеспечивает качественную и бесперебойную работу агрегата, а также предотвращает возникновение внезапных поломок или сбоев при использовании.

Периодический визуальный осмотр прибора позволит выявить изношенные детали и узлы, вовремя их заменить. Своевременная замена запчастей необходима для того, чтобы избежать более серьезных поломок других деталей.

Профилактический уход за двигателем

Уход за электромотором и ранняя диагностика неисправностей предупреждает возможные сбои в работе техники.

Рекомендуется один раз в 1-2 года осуществлять разборку двигателя, смазывать его, менять прокладки, уплотнительные резинки, прочищать фильтры, а также менять подшипники при их износе

Разборку пылесоса следует осуществлять в таком порядке:

 • вынуть мусорный контейнер или мешок, фильтрующий элемент;
 • открутить крышку корпуса;
 • очистить все детали и механизмы от слоя пыли;
 • раскрутить болты и отсоединить двигатель;
 • разобрать его на детали, промыть, смазать, проверить состояние обмотки, щеточно-коллекторного узла, подшипников;
 • при необходимости заменить изношенные детали;
 • почистить НЕРА-фильтр.
Читайте также:  Ремонт входных групп торгового центра

Далее необходимо собрать прибор в обратной последовательности.

Общие рекомендации по уходу за агрегатом

Поскольку основная функция пылесоса – очищать помещение от пыли, его нужно регулярно освобождать от накопившегося мусора.

Чтобы предотвратить перегрев и поломки узлов, механизмов устройства, рекомендуется:

 • после каждой уборки проверять чистоту фильтров, а при необходимости очищать их;
 • своевременно опустошать пылевой мешок, контейнер для мусора;
 • хранить технику в сухом помещении, предотвращая попадание воды на двигатель и внутренние детали;
 • не допускать попадание острых предметов, которые могут повредить важные узлы прибора;
 • соблюдать режим работы агрегата и не перегревать его.

Если же проблемы с устройством все-таки возникли, следуйте вышеуказанным основным рекомендациям по устранению поломок пылесоса.

3 способа, как открутить гайку крепления ротора

Назовем их условно по технологии выполнения работ:

 1. нарезание шлица-прорези;
 2. фиксация петлей на удавку;
 3. крепление в тисках через переходники.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, может применяться в зависимости от наличия оснастки и инструментальной базы.

Прорезь на валу

Немного истории

Такая технология крепления ротора использовалась на коллекторном двигателе любого пылесоса, производимого во времена СССР. Для удобства ручной сборки и последующего ремонта на торце вала всегда в заводских условиях создавался паз для лезвия отвертки.

Ее усилие фиксировало положение вала ротора, а крутящий момент от гаечного ключа зажимал или раскреплял гайку. У меня сохранился подобный двигатель, который был использован в конструкции самодельного триммера. Эту прорезь хорошо видно на фотографии ниже.

Современные технологии

Сейчас производство широко использует промышленные роботы и автоматизацию всех процессов. К тому же маркетинговая политика известных производителей рассчитана на:

 • длительный срок эксплуатации выпускаемого оборудования в пределах заявленного ресурса;
 • выполнение ремонтов поблочной заменой отказавших устройств без их разборки.

По этим причинам дефектный коллекторный двигатель просто меняется производителем на новый без его разборки: так быстрее, проще и прибыльнее. Ну а наш домашний мастер любит по старинке все исправлять своими руками.

Как сделать прорезь

Гайка крепления двигателя пылесоса и вал ротора выполнены из обычной стали. В них можно сделать распил. Однако в нашем случае его не позволяет выполнить обычным способом углубление корпуса вентилятора, в котором они спрятаны. Поэтому придется использовать обыкновенную электрическую дрель домашнего мастера и циркулярную пилу соответствующего диаметра на ее окончании.

Затем на гайку ставим ключ, а на пропил в вале двигателя — отвертку. Остается приложить силу для создания противоположного крутящего момента и с его помощью разобрать крепление.

Эту технологию я не использовал: не было под рукой небольшой циркулярной пилы для резания металла. Попробовал в работе две другие методики.

А ее реализацию можете посмотреть в видеоролике Александра М “Как открутить гайку”.

Мертвая петля

Способ основан на удержании якоря за коллекторные пластины с помощью узла удавки. Пришлось проверить два варианта откручивания гайки с помощью:

 1. мягкой медной проволоки:
 2. пластиковой веревки.

Крепление проволокой

В принципе полихлорвиниловая изоляция монтажного провода хорошо обжимает вал ротора по коллекторным пластинам, сохраняя целостность их поверхности, и позволяет удержать его для выворачивания гайки.

Использовал провод из меди с диаметром 2,5 мм кв. Однако конструкция петли оказалась слабо затянутой и полностью удавку не обеспечила. При работе ключом я почувствовал, что вал прокручивается и не стал применять большую силу.

Когда вытащил из двигателя свою проволоку, то на ней увидел протертую изоляцию. С этим способом больше не стал экспериментировать. Однако такую технологию предлагаю посмотреть в видео HamRadio “Как открутить гайку на двигателе”.

Крепление шнуром

Взял кусок тонкой веревки и сложил ее вдвое по длине. Посередине продел мягкую проволоку, выполняющую роль иглы.

С ее помощью получилось удобно уложить мягкий шнур в петлю на удавку и пропустить его вокруг коллекторных пластин.

Завязал крепежный узел вокруг окна корпуса.

Попытка открутить гайку этим способом у меня не получилась: структура шнура оказалась слабой — он просто порвался от приложенных сил натяжения.

Если будете повторять этот способ, то выбирайте более прочную веревку, шнур или ремень.

Зажим в тисках

Чтобы зафиксировать якорь этим способом потребовалось изготовить из дерева два переходника в форме прямоугольных колодок.

Их поперечное сечение должно входить в отверстие корпуса для крепления щетки, а длина доставать до коллекторных пластин и немного выступать наружу. Эти расстояния лучше предварительно измерить с помощью штангенциркуля или линейки.

Причем сторону, прилегающую к ротору, необходимо обточить круглым напильником в виде сегмента для плотного прилегания к валу двигателя.

С помощью этих переходников удалось зафиксировать ротор двигателя в тисках, прижав со средним усилием.

Осталось установить торцевой ключ на 12 мм и вращать его по ходу часовой стрелки.

Гайка безопасно откручена. На ее внутренней поверхности заметна выточенная заводская полость.

Необходимые инструменты

Набор необходимых инструментов будет зависеть от типа и модели пылесоса Samsung. При разборке и ремонте, профилактике или чистке устройства, а также его отдельных элементов, не обойтись без таких приспособлений:

 • крестовая и шлицевая отвертка – их размеры подбираются в соответствии с видом и глубиной посадки шурупов;
 • плоскогубцы;
 • канцелярский, а лучше профессиональный строительный нож;
 • смазочный материал;
 • электроизоляционная лента;
 • электрический тестер.

Во многом на выбор инструментов будет влиять и вид производимых работ. Например, для зачистки поверхности всасывающего шланга перед склеиванием трещин понадобится наждачная бумага и обезжиривающее средство (ацетон, растворитель). Загрязнения на валу щеток пылесоса удобно снимать ножницами, а для удаления засоров придется использовать длинную жесткую проволоку. Для склеивания трещин или сколов на корпусе подойдет универсальный супер-клей, а для подвижных частей, таких как шланг, необходим более эластичный склеивающий материал.

Ремонт пылесоса

Самостоятельно заняться ремонтом пылесоса можно только при незначительных повреждениях. В остальных случаях вам могут потребоваться специфические детали и инструменты, а также опыт работы с бытовой техникой. Если неполадка не находится при разборке или выглядит серьезно, рекомендуем обращаться к профессионалам.

 • Посмотрим, чист ли двигатель изнутри: снимите несколько изолирующих слоев с его поверхности, пока в руках у вас не останется металлическая коробка двигателя.
 • Проведите визуальный осмотр мотора и проверьте его на целостность, есть ли в нем пыль и посторонние предметы, затем попробуйте подключить поочередно подключить каждый из двух проводов.
 • Если вы заметили разрыв провода, зачистите оба конца и подберите подходящую изоляционную клемму для обжима.
Читайте также:  Куда сдавать товар при гарантийном ремонте

После проверки и ремонта необходимо собрать пылесос и подключить его к сети для проверки правильности сборки.

Можно ли починить пылесос самостоятельно?

Большая часть моделей уборочной бытовой техники корейской фирмы представлена конструкциями относительно простыми в техническом плане. Соответственно, в большинстве случаев ремонт таких изделий также довольно прост.

Очевидно, что сложность выполнения ремонтных работ полностью соотносится с конкретным узлом или деталью. Так, устранить небольшой прорыв на гофрированном шланге значительно проще, чем заменить разбитый подшипник электродвигателя.


Ремонтировать бытовую технику Самсунг – пылесосы, экономически выгодно. Однако некоторые отдельные случаи ремонта требуют навыков и умения держать в руках отвёртку, паяльник и прочие инструменты, чтобы разобрать аппарат полностью

Рассмотрим часто проявляющие себя неисправности бытовых пылесосов корейского производства и возможные способы устранения таких дефектов в домашних условиях. Логично заметить: при всем уважении к сервисным мастерским, сумма оплаты услуг за ремонт в сервисе нередко приближается к стоимости нового пылесоса.

Пошаговая инструкция полной разборки

Частичная разборка производится при замене или чистке фильтров, но чтобы достать двигатель, необходимо разобрать прибор полностью. Предлагаем подробную фотоинструкцию по разборке, которая поможет вам самостоятельно справиться с ремонтом пылесоса Самсунг.

Этап #1 — проводим диагностику поломки

Когда долго пользуешься одним прибором, то прекрасно представляешь себе, как тот ведет себя во время работы.

Опытному пользователю не обязательно смотреть на индикатор заполнения мешка или бака, он даже по звуку определяет время очистки пылесборника или фильтров. Следовательно, факт неисправности он также определит по необычному поведению помощника.

Если перезаполненный пылесос начинает гудеть или шипеть, то механизм со сломанным движком или платой издает прерывистые звуки, начинает «плеваться» пылью, пахнуть горелыми проводами или просто не реагирует на включение в сеть.

Стоит насторожиться, если после опустошения бака или промывки фильтров прибор шумит, но не выполняет главную функцию – не всасывает пыль. Также не все в порядке, если есть тяга, но она очень слабая и не меняется кнопкой регулировки

Если вы сомневаетесь в исправности пылесоса, можно постараться разобрать его. Это простая процедура, не требующая специальных знаний и особых умений. В качестве инструкции можно использовать видеоролики или фотоинструктажи умельцев, заботливо снятые ими и выложенные в сеть Интернет.

Этап #2 — подбираем инструменты и материалы

Для разборки корпуса пылесоса не нужно приобретать специальный инструмент. Скорее всего, пригодится пара отверток, крестовая и шлицевая, которые можно найти в хозяйстве любого горожанина или сельского жителя.

В основном, отвертками придется откручивать саморезы, скрепляющие различные части корпуса – двигатель из соображений шумоизоляции заключен в несколько пластиковых или металлических чехлов

Для разборки фильтров инструмент не потребуется, так как это регулярная процедура обслуживания. Придется просто вручную снимать крышки или раскрывать пластиковые короба.

У некоторых моделей для смены HEPA фильтра следует снять заднюю решетку, открутив 2-4 самореза также с помощью отвертки.

Но если предстоят манипуляции с двигателем, элементами платы, проводами, могут потребоваться следующие инструменты и материалы:

 • плоскогубцы;
 • напильник;
 • шило;
 • наждачка;
 • тиски;
 • строительный нож;
 • запасные разъемы и проводки.

Мелкие детали стоят недорого, но неисправный двигатель требует замены – это в среднем 1650-2600 рублей.

Если пылесос бюджетный и сам стоит не более 3500 рублей, то замена оказывается ощутимой с финансовой точки зрения

Вместо дорогой оригинальной детали можно поискать альтернативный механизм, однако следует обратить внимание на материалы, из которых он изготовлен

Этап #3 — разбираем корпус пылесоса

Очень часто бывает так, что в процессе разборки прибора находится неполадка, то есть не обязательно причиной поломки является вышедший из строя двигатель. Возможно, отошел разъем термореле или возникли повреждения на плате.

В качестве образца возьмем популярную модель SC8854 с мощностью 2200 Вт, предназначенную для сухой уборки пола и чистки домашнего текстиля – мебельной обивки, плотных штор, покрывал

Все действия может выполнить и неподготовленный человек, так как для разборки этой модели требуются внимание, аккуратность и умение пользоваться отвертками – плоской и крестовой. Пошаговая инструкция:

На этом процесс разборки можно остановить. Если вы уверены, что двигатель действительно сломан, то испорченную деталь нужно отнести в сервисный центр, чтобы по образцу купить или заказать новую.

Но если считаете, что самостоятельно можете восстановить двигатель, то предлагаем инструкцию для последующей разборки.

Этап #4 — выполняем ремонт двигателя

Двигатели бывают разные, поэтому гарантии, что вам удастся разобрать узел и найти поломку, нет. В крайнем случае, отнесете сломанный механизм в ремонтную мастерскую для замены. Но если опыт починки уже был, то можно надеяться и на положительный исход операции.

После ремонта проводим тестирование. Для этого подключаем клеммы тестера к обжатому проводу и прозваниваем. Напоследок можно опрессовать заглушку, закрывающую крыльчатку, и прочистить внутренности двигателя.

После обратной сборки становится ясно, насколько удачно прошел ремонт. В этом случае причина была в оборванном проводе, который находился на виду.

Также часто случаются разбалансировка крыльчатки или выход из строя подшипника. Но бывают случаи, когда мастера поломку так и не находят, тогда единственный выход – замена детали целиком. Иногда целесообразнее подобрать новый пылесос, чем тратиться на дорогую запчасть.

Основные проблемы пылесоса Самсунг 1600w

Заметили, что пылесос начал хуже работать? Если устройство начало хуже засасывать пыль, громче шуметь и сильно вибрировать, следует обнаружить причину возникновения неисправности. Большинство моделей пылесосов Самсунг средней ценовой категории имеют похожее устройство, поэтому подобные причины встречаются у большинства из них.

Основными причинами возникновения поломок являются:

 1. Падение мощности всасывания – может возникнуть из-за механического повреждения трубки или шланга, застрявшего в них предмета, или неисправности мотора.
 2. Засорение фильтров. Если на приборе имеется специальный индикатор, он загорится и вы сможете очистить фильтр, но если индикатор отсутствует, главным признаком засорения фильтров будет уменьшение тяги и увеличившийся шум при работе устройства. В современных моделях фильтр достается и очищается очень легко.
 3. Устройство вообще не включается или работает с перебоями. Гудение работающего пылесоса становится прерывистым, он начинает пахнуть пылью или горелыми проводами. Для того, чтобы окончательно убедиться в неисправности пылесоса, попробуйте переподключить его в другие розетки – если и так он заработает, значит, устройство нужно разобрать и понять причину поломки.
 4. Не втягивается шнур, неисправность вилки, оголение проводов – такая проблема решается без разборки корпуса.
Читайте также:  Готовые ремонт с переводом

После краткой диагностики необходимо произвести разборку устройства для поиска причины поломки и, возможно, ее быстрого устранения.

Устройство различных моделей

Корейская корпорация Samsung занимает одно из первых в мире мест по производству всевозможной уборочной техники. Она изготавливает все виды пылесосов: промышленные, строительные, для клининговых компаний, но самыми востребованными являются бытовые аппараты для домашнего пользования. Эти устройства также имеют множество разновидностей, например, для сухой или влажной уборки, моющие пылесосы, агрегаты с аквафильтром, и даже пылесосы-роботы.

Samsung SC4520

Бюджетный вариант пылесосов из популярной серии Air Track (дословный перевод – «воздушный путь»), где вместо мешка для сбора мусора используется специальный пластиковый контейнер. Для своей цены имеет довольно хорошую мощность всасывания – 350 Вт, и потребляемую мощность в 1600 Вт. Регулировка силы всасывания отсутствует. Производит только сухую уборку. Оснащен циклонным фильтром и двойным (двухкамерным) контейнером, который разделяет крупный и мелкий мусор. Объем пылесборника – 1,3 л, вес пылесоса – 4,3 кг. Длина сетевого шнура – 6 м, сматывание автоматическое.

Samsung Easy1500

Полное название модели – SC52-EO. Бытовой пылесос средней мощности всасывания – до 370 Вт, и потребляемой мощностью 1500 Вт. Аппарат оснащен тканевым мешком для сбора мусора и дополнительным фильтром, установленным перед крыльчаткой двигателя. Объем пылесборника – 2,5 л. Длина шнура составляет 6 метров, автоматическая система сматывания. Вес устройства – 3,7 кг. Предусматривает только сухую уборку: при попадании влаги двигатель может быстро выйти из строя. Издает средний уровень шума – до 85 децибел. Имеет индикатор заполнения пылесборника и регулятор мощности.

Samsung VC-5853

Недорогой вариант средней мощности, отлично подходит для уборки небольших помещений. Оснащен мешком для сбора мусора объемом 2,4 литра, предполагает только сухую уборку. Потребляемая мощность этого пылесоса Samsung – 1300W, мощность всасывания – 330 Вт. Оборудован встроенным индикатором заполнения. Длина электрического кабеля – 6 метров, тип смотки – автоматический, допустимый радиус действия – 8,5 метров. Весит устройство 3,6 кг. Имеет дополнительный фильтр тонкой очистки. Производимый уровень шума не превышает 78 децибел. Всасывающая трубка составная, разбирается на три части.

Samsung SC6570

Современный бытовой пылесос без мешка для сбора пыли. В нем мусор накапливается в специальном пластиковом циклонном фильтре объемом 1,4 литра. Имеет индикатор заполнения пылесборника и удобную телескопическую трубку, на которой размещен регулятор мощности. Вес прибора – 5,3 кг. Длина электрического кабеля – 6 метров, радиус действия пылесоса – до 9 метров. Мощность всасывания – 380 Вт, потребляемая мощность – 1800 Вт. Уровень производимого шума – не более 78 дБ. Комплектуется дополнительной турбощеткой и фильтром тонкой очистки. Предполагает выполнение только сухой уборки, попадание влаги в пылесборник крайне нежелательно.

Samsung SC6573

Компактный и удобный бытовой пылесос с пластиковым пылесборником для мусора (циклонным фильтром). Оснащен телескопической раздвижной трубкой и индикатором наполнения контейнера. В рукоятку трубки вмонтирован механизм регулирования мощности. Весит устройство 5,2 кг, объем пылесборника – 1,5 литра. Потребляемая мощность – 1800 Ватт, а мощность всасывания – 380 Ватт. Уровень производимого во время работы шума – 80 децибел. Тип сматывания кабеля – автоматический, длина кабеля составляет 6,1 метра, а диапазон действия пылесоса – 9,2 метра. В комплект входит турбощетка. Предназначен пылесос для сухой уборки.

Samsung SW17H9090H

Универсальный пылесос с необычным и стильным дизайном, который производит как сухую, так и влажную уборку. Тип пылесборника – аквафильтр объемом 2 литра. В комплект входит дополнительный HEPA-фильтр и турбощетка. Раздвижная трубка всасывания со встроенным регулятором мощности. Вес устройства – 8,9 кг. Длина сетевого кабеля – 7 метров, тип сматывания – автоматический. Радиус действия пылесоса – 10 метров. Потребляемая мощность – 1700 Вт, мощность всасывания – 250 Вт.

Это мнение ошибочно. Сам пластиковый контейнер не подвержен воздействию влаги, и его можно даже мыть под краном, предварительно сняв с устройства. Но вот если пылесос не предназначен для влажной уборки, то его фильтры не задерживают влагу, и она, пусть даже в небольших количествах, непременно попадает в двигатель аппарата. Впоследствии это может привести не только к выходу из строя самого агрегата, но и к короткому замыканию электрической проводки в помещении.

Пошаговая инструкция по разбору двигателя

Следующий шаг в ремонте пылесоса Samsung — осмотр и починка мотора устройства.
Чтобы осуществить ремонт двигателя пылесоса Самсунг, для начала его нужно разобрать. Делается это следующим образом:

При помощи отвертки выкручиваются два боковых болта, находящиеся наверху корпуса.
Поверните немного корпус, и посмотрите на двигатель. Если вы попробуете его снять, то обнаружите, что вам мешает это сделать катушка

Аккуратно освободите двигатель от ее проводов и отсоедините все разъемы.
Осторожно выведите провода катушки так, чтобы, сама катушка осталась на корпусе, и снимите двигатель.
После того, как двигатель будет снят, нужно еще раз повторить чистку.
Теперь нужно снять уплотняющую резинку. Для этого нужно открутить два боковых болта.
При помощи отвертки разъединяются две половины корпуса двигателя.
Далее из пластмассового корпуса вынимается сам двигатель.
Посмотрите на верхнюю часть двигателя

Вы увидите завальцовки. Их нужно выгнуть в обратную сторону. Затем в любую щель втыкается отвертка. Обе половины разъединяются между собой. Таким образом турбина освобождается от корпуса.
При помощи торцевой головки на 12 откручивается болт
Что важно: резьба левая, поэтому при снятии болта, его надо крутить по часовой стрелке. При этом надо статор двигателя заклинить деревянными маленькими брусочками
Всю конструкцию нужно придерживать.
Теперь можно снимать турбинку.
Снимите шайбочку и открутите два болта.
Внизу вы найдете еще четыре винта, которые нужно открутить.
Далее нужно снять щетки, предварительно открутив все болты.
Выбиваем якорь. Вставляем ключ в отверстие и стучим по нему молотком
Двигатель выскочит наружу.
Обратите внимание на подшибники. Если они в хорошем состоянии их можно промазать маслом.
Пинцетом вынимаем пыльник
Если подшибник крутится с шелестящим звуком и остается сухим, его нужно прочистить и смазать. Для прочистки можно использовать очиститель карбюратора.

Соберите пылесос в обратном порядке.

Как разобрать пылесос видео посмотрите ниже:

При желании даже можно перемотать статор двигателя пылесоса.
Как перемотать двигатель пылесоса видео смотрите ниже:

Источник